Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7045-3425 99451991
НүүрМэдээНЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГТ ОРОЛЦЛОО

Уг арга хэмжээнд Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нээлттэй хаалганы өдөрлөгт оролцох ажлын удирдамж гарган хэлтсийн даргаар батлуулан 5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж аймгийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын үйлчилгээний үнэлгээний програмд бүртгэгдсэн 102 иргэд, даатгуулагч нарт 124 төрлийн үйлчилгээ үзүүлж /графикаар харуулав/, 650 гаруй тараах материал тарааж Нийгмийн даатгалын ач холбогдолын талаар 4 төрлийн видео шторк, нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг хэрхэн авах талаар олон нийтэд сурталчилан ажилласан нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн үеэр Аймгийн ИТХурлын дарга Ц.Батболд болон агентлагуудын дарга, удирдлагуудад нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа, үйлчилгээг танилцууллаа