Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7045-3425 99451991
НүүрМэдээТус хэлтсийн дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа

Тус хэлтсийн дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлөөс сургалт зохион байгууллаа

Тус хэлтсийн дэргэдэх Ёс зүйн зөвлөлөөс нийт албан хаагчдад “Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчлэл, дагаж мөрдөх журам”, “Төрийн албаны ёс зүй” сургалтыг цахимаар болон танхимаар зохион байгууллаа.