Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7045-3425 99451991
НүүрМэдээТүргэн сум, Бөхмөрөн сумын малчдад малчидаа сонсоё зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

Түргэн сум, Бөхмөрөн сумын малчдад малчидаа сонсоё зөвлөгөөн зохион байгуулагдлаа

Түргэн сумын малчдын дунд “Өвөл хаврыг өнөтэй давъя” малчидаа сонсоё малчдын 3 дугаар зөвлөгөөн, Бөхмөрөн сумын малчдын дунд “Өвлийг өнөтэй давъя” малчдын анхдугаар зөвлөгөөнийг тус тус зохион байгуулж зөвлөгөөнөөр нийт 250 гаруй малчдад нийгмийн даатгалын ач холбогдолыг сурталчилан таниулах сургалт, мэдээлэл хийлээ.